Mobilni telefoni, Mobi Vaš mobilni svet.

MobiAgencija

Portal Mobi.rs je u pripremi.

 Još nismo ni počeli a već nas prati uspeh.
Logo Mobi izlazi u knjizi Logo Lounge 6 u Americi u kojoj su publicirani najbolji radovi svetskih dizajnera.
Hvala Agencija!

Logo Lounge 6

 

© 2010 Mobi Sva prava zadržana.